Realizaciya principov deyatel'nostnogo podhoda v sovremennom obrazovanii: kul'turno-istoricheskij i deyatel'nostnyj podhod

File size: 15,520 MB

Upload Date: Jun 03, 2019

Last checked: 27 minutes ago

Status: AVAILABLE

Download Immediately

Virus Free Checked

File will be Downloaded Automatically

BOOKS LIBRARY

PDF EPUB AUDIO BOOKS